Dogodki

31.08.2019

Galerija Stolp: Akvarelna prepletanja

Marija Franinović, Vera Banić Vukadin, Janez Ovsec

31.8. - 30.9., v obratovalnem času gradu

 

 

 

MARIJA FRANINOVIĆ je že v mladosti za eno izmed svojih likovnih del prejela prvo nagrado na občinskem likovnem natečaju. Pred šestimi leti je ponovno začela slediti želji po likovnem ustvarjanju. Nova znanja in izkušnje pridobiva pod mentorstvom Petra Lazarevića in Zdenke Vinšek. Skupni imenovalec njenih del pripada natančno izslikanim prizorom, zaznamovanim z jasnostjo, čistostjo in ostrino slikarske optike. V njem ni izražen le zavezujoč odnos do vizualne stvarnosti, ampak tudi avtoričino osebno ustvarjeno stremljenje, njen perfekcionističen slikarski karakter. Tematska raznolikost njenih del kaže na navezanost na svet oblik in barv. Vse bolj jo privlači tudi figuralika in prav na tem zahtevnem vsebinskem področju je ustvarila nekaj odličnih del. Čeprav je njena poteza premišljena, disciplinirana, pa sledi, ki jih pušča, vendarle niso toge. Prinašajo slikarsko živost, značilno za akvarelno tehniko. Njena ustvarjalna disciplina in izostren koloristični občutek prideta še posebej do izraza v upodobitvah pričujoče človeške figure. Z občutenimi tonskimi prehodi oblikuje »plastiko« obraza in telesa oz. dosega volumetrizem. Avtorica tankočutno sledi portretirančevim zunanjim danostim in skuša vstopiti v njegov osebni prostor. Čustveno razgibanost obraza ustvari s slikovitim prelivanjem svetlobe in senc, posebno pozornost pa posveti rokam in tako daje kompleksno podobo svojega izbranca. Dialogi med svetlobo in senco jo zanimajo v interierju, ki ga osvetljuje precizno naslikana petrolejka, in v pogledu na ognjišče, v katerem zaigrajo občutljive sfumature. Tendenco po ohranjanju starega uresničuje tudi z vedutnimi cilji. V razgledovanjih po pokrajini trdno, spretno in skrbno risbo preglasi z zanimanji za atmosferičnost.

 

VERA BANIĆ VUKADIN se slikarstvu posveča deset let. Čeprav se srečuje z različnimi likovnimi tehnikami, je v središču njene pozornosti akvarel. Motive poišče v naravnih in urbanih okoljih, v tihožitni motiviki in med figuralnimi liki, kjer imajo poleg ljudi svoje mesto tudi živali. Ustvarjalna dejanja usmerja v dovršeno odslikavanje stvarnega sveta. Tovrstna stremljenja lahko uresničuje z obvladovanjem risbe, ki je armatura njenih del. Izkušnjo senzibilnih risarskih sledi z ogljem, ki jo je pridobila pri akademski kiparki Meti Kastelic, prevaja v mehke, a oblikotvorne akvarelne poteze, ki jih suvereno izpeljuje. Dolgoletna mentorska podpora Petra Lazarevića in osebna predanost ji omogočata izživetje svojih videnj v obliki ubranih, poetičnih podob. Realizem zajame akterje dogajanja, bodisi jurčke v košari, cvetje, ovce na paši, kurente ali psa, obdan pa je z živahnim, čustveno poudarjenim ozračjem, ki ga predstavljajo sproščena razlivanja in medsebojna komuniciranja barvnih nanosov. Interpretativni dialogi se vedno povežejo v harmonične, kompozicijsko uravnotežene celote. Njen barvni repertoar je širok, naravo posnemajoč, topel, žareč, kar se še posebej kaže v upodobitvah cvetja. Zapeljejo jo tudi kontrasti in z občutkom razpira umirjene, žlahtne tone. Psa ovčarja naslika s portretnim pristopom, ki vključuje zoološko natančnost in  karakterne posebnosti, pri upodobitvah črede ovac pa prepričljivost ohranja z bistvenostjo forme in se ne spušča v nadrobnosti. Te skrbno nalaga na slikovito kurentovo opravo, pod njeno težo pa je čutiti telo v gibanju. Vsa ustvarjalna dejanja, od tistih preciznih, k verizmu usmerjenih nanosov do onih, ki so delno  oblikovno odprti, kažejo na studiozno, radostno in raziskovalno ustvarjanje.

 

JANEZ OVSEC ob službenih obveznostih s predanostjo in odgovornostjo uresničuje zanimanja s širšega kulturnega področja, še posebej pa ga vleče v svet likovne umetnosti, v katerem se je z veseljem znašelže v osnovnošolskih in dijaških letih. Izobražuje se in se preizkuša v različnih tehnikah, načinih in pristopih likovne vizualizacije, a akvarel ostaja njegova paradna disciplina. Z urjenjem tovrstnega metjeja mu uspeva hitro in neposredno likovno uresničevanje vizualnih izkušenj ter njihovo preobražanje v zapise občutij. Vir njegovih raziskovanj in navdušenosti so tako eksaktnost kot svoboda likovnosti, barvna in oblikovna dovršenost narave ali pa sledenje njenim spreminjanjem. Vse to uresničuje na ustvarjalni poti, ki ga vodi med opisovanjem in izražanjem ter kaže v smeri prepoznavnega lirično stiliziranega nagovora. Avtor zabriše konture in dopusti, da se barvni nanos razlije. Nove oblike ustvarja tako, da se le-te gibljejo v okvirih prepoznavnosti. Njegova dela so prava eksplozija kolorističnega bogastva, ki ga odkriva v svetu zunanjega in ga preliva tudi iz svoje notranje biti. Sproščeno in mehko med seboj prepleta barve, ko izjemoma v abstraktni drži zre v ozvezdje in išče žarenje toplote in svetlobe na modrini neba. Z naborom temperamentnih vrednosti izraža temporalne in ambientalne danosti. Čeprav opušča nadrobno opisovanje, lahko le z intenziteto barvnega madeža polnomočno prezentira razkošne grme ruja na Krasu ali pa skrivnostno poltransparentno vodno gladino pa tudi senco v zgoščenem gozdnem ekosistemu. Obvladovanje kompozicijskih zakonitosti in pravil likovne sintakse mu omogoča uresničevanje različnih motivnih izhodišč, iluzivno poglobljenih krajinskih predelov, arhitekturnih posebnosti, bujno cvetočih planjav ali pa figuralnega lika.

 

Zapisala: Anamariaj Stibilj Šajn

 

Kontakt avtorjev: Janez Ovsec, M: 00386 41 365 329, jovsec@gmail.com

 

 

 

___________

Cena vstopnice za ogled razstave je plačilo vstopnine na grad.  

 

Več informacij:

Zavod za kulturo Bled, Špela Repnik, spela.repnik@zkbled.si.

Galerija Stolp: Akvarelna prepletanja: Marija Franinović, Vera Banić Vukadin, Janez Ovsec: 31.8. - 30.9., v obratovalnem času gradu
 
   
www.slovenia.info www.bled.si www.facebook.si www.twitter.com www.youtube.com www.forsquare.com www.wikipedia.org www.tripadvisor.co.uk